La grupa

La Grupa s’inicia l’any 2005, tot i que hi ha antecedents que es remunten a l’any 1977 amb l’obtenció d’un permís d’obertura de l’hípica "El Vilar" de Porqueres.

L’any 1978 es dedica al lloguer de cavalls. Josep Mª Félez i Fané és un dels fundadors. També caldria remarcar al començament la presència de Josep Marés i Jaume Marés (Met, posteriorment va ser un ferrer de molt renom internacional). El Vilar era una Hípica on es practicava l’enganx i l’equitació.

http://www.lagrupa.com