co2en - Consultoria i enginyeria

CO2en és un estudi d'enginyeria amb més de 10 anys d'experiència en el disseny i el càlcul d'instal·lacions en l'edificació i en projectes d’energies renovables com fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa i minieòlica, així en la realització d’auditories energètiques d’edificis i industrials.

http://co2en.com/